ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Bądź na bieżąco z nowościami.
Zapisz się do newslettera!

Nasz BLOG

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? Skontaktuj się z nami !

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
• sesji Użytkownika,
• ostatnio oglądanych produktów,
• oddania głosu w ankiecie.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem.

Polityka prywatności

Zwroty i reklamacje

1. Sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa zwrotu towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Przedsiębiorca nie jest konsumentem.
2. Większość produktów jest sprowadzana pod zamówienie. W razie zaistnienia konieczności zwrotu, zamawiający powinien skontaktować się z działem handlowym Skander Wyposażanie Firm celem ustalenia ewentualnego sposobu i możliwych warunków zwrotu towaru. Jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy. Należy pamiętać ,że do czasu zapłaty za towar zawsze mają Państwo możliwość zmiany zamówienia albo rezygnacji z niego. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą na adres e-mailowy : skander@skander.com.pl
3. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnego zwrotu jest oddanie nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu.
4. Odstąpienie od zawarcia umowy nie przysługuje w przypadku zamówień niestandardowych wykonanych na indywidualne zamówienie.
5. Wyroby objęte są 12 miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży, wskazanego na fakturze VAT
6. Skander Wyposażanie Firm nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.
7. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Reklamacje winny być składane pisemnie. Okres naprawy wynosi 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego do Skander Wyposażanie Firm. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia części niezbędnych do naprawy wadliwego towaru.
10.W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.
11.Zamawiający nie ma prawa dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad towaru.

Koszt dostawy

1. Zamówione towary dostarczane są wg indywidualnych uzgodnień, na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie w zależności od ilości zamówienia oraz odległości dostawy.
2. Adres dostawy rozumiemy jest jako adres na terenie Polski z dokładnym oznaczeniem, kodem pocztowym, ulicą, numerem, numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru.
3. Wyładunek z pojazdu oraz czynności związane, z wniesieniem do budynku, magazynu, rozpakowaniem, montażem należą do obowiązków Odbiorcy towaru.
4. Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy wpisać adnotację na dokument transportowy oraz sporządzić protokół zawierający stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być potwierdzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy transportowej.
5. Skander Wyposażanie Firm dołoży należytej staranności dla dotrzymania uzgodnionych warunków, ustalonego terminu dostawy. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem dostawy.

Formy płatności
1. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Forma i termin płatności ustalany jest indywidualnie. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia płatności przy odbiorze bądź przedpłaty w wysokości ustalonej z Zamawiającym.
3. Skander Wyposażanie Firm może ustalać indywidualne kredyty kupieckie. O warunkach kredytu kupieckiego Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany.
4. Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar łącznie z podatkiem VAT na rachunek bankowy Skander. W przypadku nieterminowej zapłaty Skander Wyposażanie Firm będzie naliczać odsetki ustawowe.
5. Skander Wyposażanie Firm zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach ceny zawarte w ofercie handlowej mogą ulec zmianie. Na zmianę mogą mieć wpływ zmiany cen surowców, stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut z uprzednim uzgodnieniem z Zamawiającym.
- płatność przedpłata = 2% rabatu
Jeżeli zdecydujecie się Państwo lub wyrazicie zgodę na płatność w formie przedpłaty – oferujemy Państwu 2%-owy rabat odliczany od wartości netto zamówionego towaru. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu drogą elektroniczną fakturę proformę na pełną wartość towaru łącznie z VAT. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie należności na nasze konto, od tego momentu liczone są terminy dostaw. Po otrzymaniu przelewu wystawimy Państwu fakturę VAT zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- faktura z odroczonym terminem płatności - wg indywidualnych uzgodnień.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego

Warunki zakupu i dostawy

1. Firma Skander Wyposażanie Firm ( dane identyfikacyjne w zakładce : Kontakt) prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie oferty handlowej w postaci indywidualnych ofert oraz poprzez sklep internetowy, dostępny na stronie internetowej www.wyposazeniedlafirm.pl , www.skander.com.pl , www.skander.pl oraz www.internetowydomtowarowy.pl
2. Oferta przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, m.in. spółek prawa handlowego, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje możliwość zakupów indywidualnych po zaakceptowaniu warunków oraz regulaminu.
3. Ceny zawarte w ofercie handlowej sklepu są cenami brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Obowiązująca stawka podatku Vat 23%  jest doliczana do wartości netto.
4. W momencie ukazania się nowej oferty handlowej Skander Wyposażanie Firm, wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.
5. Oferta cenowa sklepu internetowego jest ważna w dniu złożenia zamówienia bezpośrednio ze sklepu internetowego.
6. Ogólne warunki handlowe, które są odmienne lub uzupełniające w stosunku do niniejszych warunków, nawet jeżeli są znane, nie stanowią części składowej umowy. Akceptacja odrębnych warunków handlowych możliwa jest wyłącznie w przypadku, jeżeli wyraźnie została wyrażona pisemna zgoda Skander Wyposażanie Firm na ich obowiązywanie.
7. Złożenie zamówienia w firmie Skander Wyposażanie Firm oznacza akceptację niniejszych warunków handlowych.
8. Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
9. Firma może odstąpić od umowy, jeśli wykonanie usługi stanie się niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku siły wyższej, jak np. wojna, strajk, epidemia lub w przypadku, gdy sama nie otrzyma odpowiednich dostaw. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a poniesione przez niego świadczenia zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 Klauzula informacyjna:
Administrator przekazywanych danych osobowych
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę SKANDER Wyposażanie Firm, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingu – o ile zostaną wyrażone odpowiednie zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych
Firma SKANDER Wyposażanie Firm pozyskuje dane osobowe Klientów bezpośrednio od Klientów w procesie rejestracji w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm , a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientów.
Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej) są przetwarzane przez SKANDER Wyposażanie Firm:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i jej należytej realizacji przez SKANDER Wyposażanie Firm na rzecz danego Klienta,
2. obsługi roszczeń Klientów, związanych z zawartą Umową,
2. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
1. w celu rejestracji w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm,
2. w celach marketingowych, w tym profilowania, obejmujących przekazywanie informacji o promocjach, produktach lub ofertach specjalnie dedykowanych Klientom,
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SKANDER Wyposażanie Firm takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne,
2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu firmy SKANDER Wyposażanie Firm, przeciwdziałanie nieprawidłowościom,
4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, firma SKANDER Wyposażanie Firm przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego firmy SKANDER Wyposażanie Firm:
1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów SKANDER Wyposażanie Firm tj. w przypadku: ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, uczestnictwem lub działaniem programu lojalnościowego SKANDER Wyposażanie Firm,
2. tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji funkcji sklepu SKANDER Wyposażanie Firm, oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia obsługi klienta,
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych potwierdzana jest przez Klienta poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności strony i sklepu firmy SKANDER Wyposażanie Firm oraz przez zaznaczenie odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronach Sklepu.
Dobrowolność podania danych osobowych
Przekazanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, uczestniczenia przez Klientów w ewentualnych programach lojalnościowych SKANDER Wyposażanie Firm, korzystania z rabatów lub otrzymania informacji o promocjach, w tym o ofertach specjalnych.
Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Dane osobowe Klientów SKANDER Wyposażanie Firm, może przekazać:
1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu SKANDER Wyposażanie Firm i uczestniczącym w prowadzeniu i obsłudze sklepu internetowego SKANDER Wyposażanie Firm, ewentualnych programów lojalnościowych SKANDER Wyposażanie Firm, w tym przy organizacji akcji marketingowych,
2. podmiotom świadczącym na rzecz SKANDER Wyposażanie Firm usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne,
3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, spedycyjną lub kurierską.
W przypadku Klienta, korzystającego z elektronicznego sposobu płatności, SKANDER Wyposażanie Firm udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu dany rodzaj płatności w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm, wyłącznie w celu należytej realizacji umowy.
Firma SKANDER Wyposażanie Firm uzyskuje dane osobowe Klientów również z innych platform prowadzących transakcje on-line (np. Allegro, eBay, OLX i.t.p) w celach związanych z przeprowadzaniem danej transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą Klienta.
Okres przechowywania danych osobowych
Pozyskane od Klientów dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy , a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń − przez czas trwania takiego postępowania.
Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją w sklepie firmy SKANDER Wyposażanie Firm będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta.
Dane Klientów przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego - przez czas trwania takiego postępowania.
Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.
Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie
Niektóre dane osobowe Klientów i inne informacje, przetwarzane przez SKANDER Wyposażanie Firm w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu firmy SKANDER Wyposażanie Firm, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane w celu profilowania, tj. w celu określenia preferencji Klientów i przygotowania informacji o promocjach, produktach lub ofertach dedykowanych poszczególnym Klientom. SKANDER Wyposażanie Firm wykorzystuje w tym celu internetowe narzędzia służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego SKANDER Wyposażanie Firm – tj. Google Analytics. Spółka Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Wobec wykorzystania informacji, stanowiących dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do firmy SKANDER Wyposażanie Firm.
Prawa Klientów względem przetwarzania danych osobowych
Klientom firmy SKANDER Wyposażanie Firm przysługują następujące prawa:
1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez danych oraz o kopię danych,
2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
3. prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administrator do celów dla których zostały zebrane,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu SKANDER Wyposażanie Firm.
Wskazane uprawnienia Klient może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do firmy SKANDER Wyposażanie Firm – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. SKANDER Wyposażanie Firm jest uprawnione do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.
Możliwość skorzystania przez Klienta z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.
Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i obliguje SKANDER Wyposażanie Firm do zaprzestania przetwarzania danych do tego celu.
Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Zabezpieczenia
SKANDER Wyposażanie Firm stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Zwroty i reklamacje

1. Sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa zwrotu towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Przedsiębiorca nie jest konsumentem.
2. Większość produktów jest sprowadzana pod zamówienie. W razie zaistnienia konieczności zwrotu, zamawiający powinien skontaktować się z działem handlowym Skander Wyposażanie Firm celem ustalenia ewentualnego sposobu i możliwych warunków zwrotu towaru. Jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy. Należy pamiętać ,że do czasu zapłaty za towar zawsze mają Państwo możliwość zmiany zamówienia albo rezygnacji z niego. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą na adres e-mailowy : skander@skander.com.pl
3. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnego zwrotu jest oddanie nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu.
4. Odstąpienie od zawarcia umowy nie przysługuje w przypadku zamówień niestandardowych wykonanych na indywidualne zamówienie.
5. Wyroby objęte są 12 miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży, wskazanego na fakturze VAT
6. Skander Wyposażanie Firm nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.
7. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Reklamacje winny być składane pisemnie. Okres naprawy wynosi 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego do Skander Wyposażanie Firm. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia części niezbędnych do naprawy wadliwego towaru.
10.W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.
11.Zamawiający nie ma prawa dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad towaru.

Koszt dostawy
1. Zamówione towary dostarczane są wg indywidualnych uzgodnień, na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie w zależności od ilości zamówienia oraz odległości dostawy.
2. Adres dostawy rozumiemy jest jako adres na terenie Polski z dokładnym oznaczeniem, kodem pocztowym, ulicą, numerem, numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru.
3. Wyładunek z pojazdu oraz czynności związane, z wniesieniem do budynku, magazynu, rozpakowaniem, montażem należą do obowiązków Odbiorcy towaru.
4. Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy wpisać adnotację na dokument transportowy oraz sporządzić protokół zawierający stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być potwierdzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy transportowej.
5. Skander Wyposażanie Firm dołoży należytej staranności dla dotrzymania uzgodnionych warunków, ustalonego terminu dostawy. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem dostawy.
Formy płatności
1. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Forma i termin płatności ustalany jest indywidualnie. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia płatności przy odbiorze bądź przedpłaty w wysokości ustalonej z Zamawiającym.
3. Skander Wyposażanie Firm może ustalać indywidualne kredyty kupieckie. O warunkach kredytu kupieckiego Zamawiający zostanie pisemnie poinformowany.
4. Dniem zapłaty jest dzień wpływu należności za towar łącznie z podatkiem VAT na rachunek bankowy Skander. W przypadku nieterminowej zapłaty Skander Wyposażanie Firm będzie naliczać odsetki ustawowe.
5. Skander Wyposażanie Firm zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach ceny zawarte w ofercie handlowej mogą ulec zmianie. Na zmianę mogą mieć wpływ zmiany cen surowców, stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut z uprzednim uzgodnieniem z Zamawiającym.
- płatność przedpłata = 2% rabatu
Jeżeli zdecydujecie się Państwo lub wyrazicie zgodę na płatność w formie przedpłaty – oferujemy Państwu 2%-owy rabat odliczany od wartości netto zamówionego towaru. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu drogą elektroniczną fakturę proformę na pełną wartość towaru łącznie z VAT. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie należności na nasze konto, od tego momentu liczone są terminy dostaw. Po otrzymaniu przelewu wystawimy Państwu fakturę VAT zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- faktura z odroczonym terminem płatności - wg indywidualnych uzgodnień.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego

Polityka Prywatności
Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
• sesji Użytkownika,
• ostatnio oglądanych produktów,
• oddania głosu w ankiecie.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem.

Regulamin

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm. Istnieje możliwość zakupów  indywidualnych, po zaakceptowaniu regulaminu oraz warunków sklepu. 

 

Do uzgodnienia : 

telefonicznie: 509 063 133 ; 795 063 133 

e-mailem: skander@skander.com.pl

 

Ważne informacje